W dniu 19.03.2022 odbyło się walne zebranie wyborcze Mazowieckiego Związku Pszczelarzy za okres 2020-2021 w którym brali udział delegaci zrzeszeni w MZP na którym przedstawiono:
Sprawozdanie prezesa Zarządu;
Sprawozdanie skarbnika;
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

Zarząd MZP uzyskał absolutorium za działalność za lata poprzednie.

Zatwierdzono plan pracy MZP na rok 2022 i preliminarz budżetowy na rok 2022.

Wybrano nowy Zarząd Mazowieckiego Związku Pszczelarzy, na prezesa MZP wybrano ponownie kolegę pszczelarza Marka Boroskiego, wiceprezesem został ojciec Grzegorz Szymborski. Sekretarzem został ponownie kolega Tomasz Zimny. Skarbnikiem MZP ponownie wybrano Pana Waldemara Krusińskiego. Członkami Zarządu zostali wybrani ponownie pszczelarze: Andrzej Kruk, Sylwester Janota, Grażyna Dubiel.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kolega Kazimierz Lalewicz, członkami Roman Woźniak i Bartłomiej Bar.

Na przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego wybrano kolegę pszczelarza Henryka Jakubiaka, członkami zostali Marek Żyłkowski i Urszula Sienkiewicz.

Delegaci na zjazd PZP zostali wybrani: Marek Boroski, Marian Mroziński, Jerzy Rosiński, Sylwester Janota, Andrzej Kruk oraz rezerwowymi kandydatami zostali: Tomasz Zimny i Waldemar Krusiński.