Zarząd MZP:

Marek Boroski – prezes
O. Grzegorz Szymborski – wiceprezes 
Waldemar Krusiński – skarbnik 
Tomasz Zimny – sekretarz 
Grażyna Dubiel – członek zarządu
Sylwester Janota – członek zarządu
Andrzej Kruk – członek zarządu 

Komisja Rewizyjna skład:

Kazimierz Lalewicz – przewodniczący
Rafał Szeleźniak – członek
Roman Woźniak – członek

Sąd koleżeński skład:

Elwira Dmowska – przewodnicząca
Henryk Jakubczak – członek
Zdzisław Klara – członek

Delegaci na Zjazd PZP:

Jerzy Rosiński
Marek Boroski
Marian Mroziński
Sylwester Janota
Andrzej Kruk

Rezerwowi na Zjazd PZP:

Tomasz Domański

MAZOWIECKI ZWIAZEK PSZCZELARZY:

Zrzesza 13 Kół Pszczelarzy

Członków Związku – 970

Ilość rodzin pszczelich – 26883

Kontakt

Siedziba Związku

Świętokrzyska 20

00-002 Warszawa

Adres korespondencyjny

Marek Boroski

Kiernozka 24

99-400 Łowicz

Telefon kontaktowy

788 455 853

Email

marekboroski@wp.pl